Mentalt halvsidesförlamad

Jag känner mig mentalt halvsidesförlamad.
Men jag kan inte avgöra om det är känslan eller logiken som styr vad jag uttrycker eller inte.

Jag har konsulterat mina hjärnhalvor för att eventuellt se om de kan bistå mig i mina funderingar.
De håller som bäst på och överlägger i ärendet. De kivas och bråkar en smula men gör det subtilt och internt för att inte störa mig. De har lovat att ge mig besked innan läggdags.

Så nu sitter jag här och formulerar saker som jag inte har kontroll över. Men det framgår väl med önskvärd tydlighet. Det viktigaste är inte vad jag skriver just nu bara att jag gör det.

Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Vakna väljare - del 4

Rösta den 7 juni!

Jag nyttjar min demokratiska rätt, och skyldighet gentemot EU - genom att rösta den 7 juni, gör Du?

Du kan hävda att:
 1. Europaparlamentet inte har någon funktion!
 2. din röst inte betyder något!
 3. du inte förstår vad valet handlar om!
 4. EU inte lyssnar på väljarna!
 5. du inte bryr dig!
 6. du fullkomligt skiter i EU och allt som har med EU att göra!
 7. du har annat för dig!
 8. du tycker att vi inte borde vara med i EU!
Jag hävdar att:
 1. Europaparlamentet har en funktion och att den funktionen fungerar ännu bättre om du röstar!
 2. din röst är värdefull och visar att du tycker någonting!
 3. du kan ta ett eget ansvar och ta reda på vad valet handlar om!
 4. EU lyssnar på väljarna om väljarna röstar, annars är det svårt att höra något!
 5. du bör bry dig om du bryr dig om ditt eget liv som medborgare i EU och Sverige!
 6. om du fullkomligt skiter i EU och valet så frånsäger du dig din rätt att kritisera EU!
 7. det tar bara några minuter av ditt liv att lägga en poströst i brevlådan eller att lägga en röst i valurnan!
 8. du i så fall ska rösta blankt!
 DET ÄR DAGS ATT VAKNA OCH GÖRA DIN RÖST HÖRD!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Vakna väljare - del 3

Varför är det så svårt för media att fokusera på det som ligger närmast i tiden, det val som ligger närmast i tiden, valet den 7 juni?

 

Gång efter annan presenteras väljarundersökningar, barometrar, analyser och allehanda funderingar kring blocken och dess framtid nästkommande riksdagsval.

Jag eftersöker lika noggranna och utförliga rapporter kring det stundande valet även om alla dessa opinionsundersökningar riskerar att urholka själva idén med väljarundersökningar.

 

Låt väljarna vila från kommande val 2010 och ge dem mer matnyttig information om valet 7 juni.

 

Det är dags att föra upp Europaparlametsvalet till den fokusnivå det bör ha en knapp månad innan det är dags för väljarna att ta ställning. De som inte ens är medvetna om valet bör få draghjälp från media i form av ren saklig upplysning.

 

De som är medvetna men som helt enkelt av en eller anledning inte tänker rösta har också all anledning att få sig matnyttig och saklig information.

 

Här tycker jag att media brister i en av sina självklara åtaganden, opinionsbildningen.

Och det är både allvarligt, bedrövligt och ett slag i ansiktet på den europeiska demokratiska tanken och den enskilde väljaren.

 

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

 


Vakna väljare - del 2

Jag är övertygad om att det förmodade låga valdeltagandet 7 Juni kan vändas till ett högre, som överraskar och visar EU att det finns ett Sverige som bryr sig om den europeiska gemenskapen och tror på den globala demokratin!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Vakna väljare - del 1

Det är val till Europaparlamentet den 7 Juni.

Det är dags att vakna och slå vakt om den demokratiska processen inom EU.

Din röst ÄR viktig.

Din röst ÄR ett sätt att påverka EU och i slutändan ditt eget liv och din egen tillvaro.

Du är inte bara svensk, du är också europe!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

En känga till partiledningar

Öppet brev till samtliga partier som ska kandidera till Europaparlamentet.

 

Den 7 Juni är det val till Europaparlamentet (EP) -alltså om knappt 2 månader. Och nu haglar dystra siffror och analyser om hur lågt intresset är för valet och tillika hur lågt valdeltagandet troligen kommer att bli.

 

Det här är allvarligt i sig. Allvarligt så till vida att EP riskerar att ännu mer bli ett parlament som av många ses som ett uddlöst parlament utan inflytande. Detta är i sig inte sant men självklart naggas EP och dess legitimitet i kanten.

 

Och en mycket stor del av ansvaret för att det blir så här ligger på de partier som ska kandidera till EP.

Ni har haft gott om tid att analysera och inse att valdeltagandet troligen kommer att bli lågt - kanske till och med lägre än i föregående EU-val. Men aktiviteten kring kommande val känns snarare som en passivitet.

 

Varför har ni inte reagerat tidigare? Varför präglas er inställning till kommande val av seghet och till synes saktfärdigt agerande? Var är informationen och upplysningen?

 

Som enskild kampanjarbetare är det mitt jobb att försöka få igång en dialog med väljarna och övertyga dem om att det är viktigt att rösta, att det är en demokratisk skyldighet.

Det kommer inte bli lätt men jag kommer att göra mitt yttersta – för EP, för EU och för demokratin.

 

Men det hade varit enklare och mer smidigt om berörda partiledningar hade givit tydligare och tidigare signaler om att det här är ett viktigt val. På det hela taget känns det som om intresset från er sida är svalt. En signal som tyvärr får mig som enskild kampanjarbetare att ibland tappa modet och tron på mitt eget kampanjarbete. Och jag tror tyvärr att jag inte är ensam om att känna så.

 

Jag vill genom detta öppna brev ge er en rejäl känga. Och den kängan får ni för att ni tyvärr bidrar till det ointresse för valet och den demokratiska processen som drar fram som en epidemi över landet.Jag kommer nu oförtrutet jobba vidare med valkampanjen. Men det hade känts lättare om ni tidigare hade visat att ni tycker valet är viktigt.

 

Ni borde mycket tidigt ha signalerat att det handlar om demokratins fortlevnad inom EU i allmänhet och Europaparlamentet i synnerhet.

 

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

 

 


En demokratisk väckarklocka behövs

Om vi från ett ögonblick bortser från att Kd envisas med sin lite konservativa syn på alkoholrestriktioner så pekar det här på något annat oroväckande. Det verkar som om valdeltagandet i kommande val till EU-parlamentet kan nå bottenrekord. Det är inte bara illavarslande för EU-parlamentet i sig. Det är ännu mer illavarslande för demokratin inom EU i stort.
64% av den svenska befolkningen är helt eller ganska ointresserade av det kommande valet.

Göran Hägglund konstaterar att EU riskerar att bli en låtsasdemokrati. Jag tror kanske att hans analys är lite väl dramatisk men han har en poäng. Det är stor risk att den svenska befolkningen ser det som om EU är en låtsasdemokrati. Om inte annat kan den svenska väljaren komma att se det så när resultatet av ett lågt valdeltagande ger den demokratiska urholkningen av valet i sig ett ansikte.

Här har de politiska partierna, oavsett färg, ett enormt ansvar. Det gäller att nu gå ut och förklara varför man ska rösta och när man ska göra det. (om nu någon inte vet: Val 7:e Juni, poströstning fr o m den 20:e maj)

För det är hög tid att väcka den del av befolkningen som slumrar och tror att deras röst inte är värd något.
Att deras röst inte kan påverka och förändra.

Det är hög tid för oss som jobbar politiskt att vråla högt - vråla att demokratin numer inte enbart är en natonalistiskt rättighet och tillika skyldighet.

Det är hög tid att vråla ut att den demokratiska rättigheten och skyldigheten sträcker sig utanför våra geografiska gränser till den gemenskap som vi är en del av -EU!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Tolk åt extremister sökes

Idag läser jag om vänsterradikaler som blir attackerade av högerextremister. Och vanligt är att högerextremister i sin tur blir attackerade av vänsterextremister.

Om ni som sällar er till extremerna på både höger- och vänsterflanken inte kan agera under rådande lagstiftning behöver ni tänka om.

Problemet är väl bara att ni är döva för sådant.
Jag vet inte om ni är huvudlösa eller bara intellektuellt mindre bemedlade, det är oklart!

Men solklart är att era så kallade metoder inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle.

Tror inte att ni begriper vad jag skriver men någon kanske kan tolka åt er!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Sd och vänstern domineras av feghet

Efter att ha lyssnat på den tredje delen av Kalibers granskning av Sverigedemokraterna kan jag konstatera att rädslan tycks styra det politiska klimatet i vissa avseenden.

Sverigedemokraterna är rädda för det främmande, det som enligt dem avviker från deras egen definition på norm.

 I denna tredje del av Kalibers granskande kan man konstatera att vänsterkanten

(Ung Vänster primärt) också drivs och motiveras av rädsla. De försöker överrösta och ”störa ut” Sd på torgmöten och vid demonstrationer. Detta störande är enligt lag förbjudet alltmedan Sverigedemokraternas torgmöten och demonstrationer är anordnade enligt våra demokratiska lagar.

Sverigedemokraterna är rädda för det okända och delar av vänsterrörelsen förefaller vara mycket rädda för Sverigedemokraterna.

Själv är jag också rädd, det ska medges. Rädd för Sverigedemokraterna för att jag är övertygad om att deras politik hotar vår demokrati och kulturella mångfald.

Rädd för en vänsterrörelse som i första hand inte använder sig av demokratin när de bemöter Sd.

 Men det finns en avgörande skillnad mellan min rädsla och den övriga nämnda.

Jag låter inte min rädsla mynna ut i främlingsfientlighet å den ena sidan och lagöverträdelser den andra.

 

Jag låter min rädsla omvandlas till ord, bemötande, debatt och retorik.

Det är verktyg som bygger på mod.

 

Sd och vänsterrörelsen låter sin rädsla mynna ut i feghet och enfaldighet!

 

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord


Synapssmek

Igår fick jag mig till livs en omplåstring av mina synapser. En lucka öppnades in till mitt mentala inferno och där ombesörjdes både det ena och det andra. Jag kan bara tacka för denna fina gåva - speciellt med tanke på att gåvan i sig var omedveten och bara gavs utan krav på motprestation så gav det också vid handen att den blev desto mer betydelsefull.
Tack bonusar och respektive samt vänner!

Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Förspel är bra

Det är alltid bra med förspel och det här får väl ses som ett sådant. Hoppas nu bara att Lundby-Wedin fullbordar akten genom att avgå från LO!

Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Credit till Maud men dina väljare förtjänar inget idag

Man kan, av naturliga skäl, roa sig med en massa analyser kring dagens opinionsmätning.

Från min egen liberala vrå kan jag bara konstatera att FP stampar oförtrutet på ungefär samma plats.

Men C-väljare: Ni borde skämmas och detta med besked. Maud Olofsson gjorde ett av sitt partis största, heroiska och historiska insats då hon gjorde upp i energiuppgörelsen med alliansen. Hon visade att hon hade för avsikt att förändra det som inte bara har gjort C till ett landsbygdsutopiskt parti. Hon hade mod nog att ta strid med de värderingar som gång efter annan har spräckt borgerliga regeringar så långt jag kan minnas.

Så, till dig, Maud - Credit för din insats. Synd bara att dina gräsrötter tycks vilja leva kvar i en era som inte bara är otidsenlig utan även lägger grund för antidemokratiska krafter i form av Sd.

Jag har allt förtroende för dig Maud men dina väljare förtjänar inget idag!


Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Jag leker, gör du?

Klyschan säger oss att livet leker. Men är det livet som gör det? Är det inte vi som måste bestämma oss för om vi vill leka med livet eller inte? Jag har bestämt mig - har du?

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Kd och Sd i sorg

Ett JA som var förväntat men ändå lika välkommet. Sörjer stort gör nog Kd och Sd!


Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Ella Bohlin hot mot folkhälsan

Kristdemokraternas toppkandidat till Europaparlamentet Ella Bohlin vill förbjuda svenskar att snusa. Hon får dock svar på tal av Anders Ekberg.

Jag vill gärna dra en parallell till påvens uttalande om kondomer. Påven hävdar att kondomer är hälsovådligt och med samma idiotiska retorik hävdar Ella Bohlin att snuset är ett hot mot folkhälsan.

Snus är på intet sätt ofarligt men det är heller inte säkerställt att det framkallar cancer. Resultatet skulle, om ett snusförbud införs, kunna innebära att snusare går tillbaka till cigarettkonsumtion.Det är mycket vanligt att snusare har slutat röka för att istället börja snusa.

Utvecklingen att snusare går tillbaka till att röka tror jag inte Ella Bohlin önskar. Om hon gör det så kommer hon på samma sätt som påven öka dödstalen.

Det är Ella Bohlin som är hotet mot den allmänna folkhälsan, inte snuset


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

RSS 2.0