Fähundar vs. Fähundar

Ibland kan det vara svårt att skilja fähundar från andra fähundar!

IPRÄDD

Det är bara att lugnt men med en stor oro konstatera att jag är IPRÄDD!

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Glasåterbäring noll

Vackert intill poetiskt men när är det dags för Nybro att inse att det är försent att luta sin kommunala existens på glas?

Förflutenhet kontra nuet

I sen timma konstaterar jag att det förflutna skall vara därvid. Att nuet skall råda. Att det allerstädes varandets våndor skall frodas!


Med tillbörlig respekt

Mikael kamfjord

Ostkakan regerar i Nybro

En ostkaka kan få mig att le njutbart. Inte för att jag bara vill äta den utan också för att den kan ses som en motpol till all kris som florerar i Nybro.

Jag lär nog inte få åtnjuta kakan men jag lutar mig tillfredställd tillbaka och omfamnar motpolen.
Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Sd ute i kylan - mums

Underbart att Sd är ute i kylan där de hör hemma.Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Anonym feghet hedrar ingen

All heder till Lotta Gröning som tar upp problematiken med det anonyma bloggandet. Man kan naturligtvis äga rätten att blogga anonymt men när det gäller rena påhopp så är det den feges spelregler som gäller. Och dessa spelregler är icke förenliga med sunt förnuft.


Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Paket - för vem eller varför

Hårda eller mjuka paket - vem orkar bry sig?

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Många idioter kommer får händerna fulla

Lisa Magnusson hävdar att de enda som inte fildelar är idioter eller gamlingar. Jag hörde något om att det är ca 1 miljon svenskar som regelbundet hänger sig åt olaglig fildelning. Jag vill här tillägga ytterligare en grupp som inte fildelar och det torde vara spädbarn och/eller barn i späd ålder. Återstår många miljoner innevånare i vårt kära land som enligt Lisa Magnussons resonemang är idioter. Hur skall det då gå med tillväxten och framtisutsikterna. Det är inte bara klimathot som står och bankar på vår existensiella dörr uppenbarligen. Ojoj.....

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Föredömligt initiativ från C

Här är ett föredömligt initiativ från C. Mera sådant i dessa tider när ungdomar tycks sky politiken överlag.


Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

S i Nybro borde skämmas, men har de vett nog att göra det?

Det är bedrövligt och beklämmande att anordna ett fackeltåg som har som sin enda agenda att smutskasta en regering som med träffssäkerhet hanterar en finansiell kris på ett föredömligt sätt.

Det förefaller inte som om de som tågar ser en sittande lokal majoritet som totalt saknar handlingskraft eller framåtanda för att vända en förväntad kris lokalt i Nybro. Socialdemokraterna gnäller mest men uträttar minst i den lokala krisen.
Då är det lätt att lägga all sin kritik hos den nuvarande regeringen utan att själv se sitt missslyckade i en kommun som efter år av missskötsel åsamkad av en vänstermajoritet.
Socialdemokraterna i Nybro beter sig som ett bortskämt barn vilket knappast hedrar dem.

Och var är oppositionen? Borde de inte agera för ett maktsskifte redan nu? Eller ska majoriteten, hur dumt den än beter sig, få fortsätta att rasera det som är kvar av Nybro?


Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Muslimska handslag är välkomna

Vi har vissa rättigheter i det här landet. En rätt är att tycka och uttrycka våra åsikter så länge de inte strider mot lagar som som innebär att man gör sig skyldig till hets mot folkgrupp etc. Den senaste tidens debatt om Halal-TV står mig upp i halsen.

Så här enkelt är det i min (ni må kalla den inskränkt) värld. Jag tar i hand när jag träffar nya människor. Det är en kulturell yttring som jag uppskattar. Och, således uppskattar jag att få ett handslag tillbaka. Enligt andra kulturer så är det andra yttringar som gäller. Befinner jag mig i en miljö där dessa yttringar är norm har jag två val:
Antingen sträcker jag fram min hand för att hälsa och blir då eventuellt avvisad. Eller också gör jag som andra gör i en viss kultur och blir därmed bemött på ett garanterat mer väölkomnande sätt.

Alltså, muslimska kvinnor, hälsa hur ni vill, det är er rätt. Men förvänta er inte nödvändigtvis att jag kommer att respektera er då jag inte kommer känna mig bemött på ett för mig respektfullt sätt.


Med tillbörlig respekt

Mikael

Sjuka språkförbistringar

Detta är inte rimligt. Jag har också råkat ut för läkare som jag ej kunnat kommunicera med. Krav på språkkunnighet inom läkarkåren borde vara en självklarhet.

Med tillbörlig respekt

Mikael

Skit i barnen - huvudsaken att de blir till!

Kd har en tendens till att slänga mycket grus i alliansmaskineriet i dessa dagar vilket irriterar mig.

Men, när det gäller inseminationsrätt till ensamstående kvinnor håller jag med dem.
Jag kan inte för mitt liv begripa varför det skall vara en rättighet att skaffa barn när man är ensamstående.
Och om det nu skall vara en rättighet så borde det gälla ensamstående män i samma höga grad.

Om det skall bli norm att barn inte skall ha tillgång till två föräldrar kan man väl lika gärna löpa linan ut och totalt degradera hela förfarelesesättet kring barnaalstarande.

Med tillbörlig respekt

Mikael

Sluta gnälla och gör aktiva val

Jag är så trött på allt resonemang kring arbetslöshetsförsäkringen. Jag har bloggat om det här förut men det evinnerliga gnällandet fortsätter. En arbetslöshetsförsäkring är frivillig. Frivillighet ger alla som oroar sig för sitt jobb möjligheten att göra ett aktivt val. Teckna en sådan försäkring istället för att alltid ropa efter storebror staten och i förlängningen regeeringen. Ropa på dina lokala fackföreningsföreträdare istället. De kan hjälpa dig. När är det dags för fackföreningsrörelsen att ta sitt fulla ansvar för sina medlemmar? När ska gemene mann begripa att allt i världen inte är gratis. Jag vet att det ibland behöver prioriteras i den privata ekonomin men att aktivt avstå från en försäkring är just en aktiv handling.
Skärpning!

Med tillbörlig respekt

Mikael

S leder vackeltåget i Nybro

Det är beklämmande att följa socialdemokraterna i Nybro. Pinsamheten når ibland sin kulmen med fackeltåg och "uppslutning" kring det hårt drabbade Nybro som man kan notera här, här och när det gäller Kährs som varslar ca 200-300 anställda.

Men att anordna ett fackeltåg som syftar till att uppmärksamma alla uppsägningar och varsel i kommunen blir till en svagt fladdrande låga som inte ens förmår antända hoppet om en handligskraftig majoritet i Nybros kommunhus.

Fackeltåget kommer eventuellt (uppslutningen blir troligen inte alltför flagrant) att mynna ut i kraftiga protester mot den sittande regeringen. Visst har regeringen ett visst ansvar för allt som händer.

Men socialdemokratin har sedan urminnes tider haft makten i Nybro med något enstaka undantag. Alltså borde S i Nybro rikta sin bitterhet mot annat håll, en riktning som borde vara riktad inåt i S lokala politk eller avsaknad av densamma.
S hävdar att de inte fått någon respons från regeringshåll men detta tar död på det påståendet. Inga löften utdelas visserligen från regeringshåll och detta med all rätt.

Regeringen lägger stora resurser på att stävja den aktuella situationen och jag är övertygad om att dessa resurser i slutändan också kommer Nybro tillhanda, om inte direkt så garanterat indirekt.

En majoritet som till och med har hämtat revisorer utifrån för att utöra revision som kommunrevisionen själva underkänt. Denna nya revision har gett majoriteten i Nybro rejäl bakläxa. Kommunen är missskött av socialdemokraterna och deras lagkamrater V och Mp.

Men, tänd gärna en fackla. Men fundera över varför du gör det. Låt den brinna för dig personligen. Men tänd den inte för socialdemokratiska majoriteteten i kommunhuset.

S borde inse att det enda tåg som de leder är vackeltåget!


Med tillbörlig respekt

Mikael

Piratpartiet ägnar sig åt verklighetsförvrängning

Det är pinsamt hur denna "väljarundersökning" kan passera som ett mått på väljarsympatier.

Men målet är förmodligen bara att försöka skrika högt utan att göra sig hörd, och det fungerar uppenbarligen eftersom jag själv sitter och irriterar mig över "undersökningen" och bloggar om densamma.

Jag kan inte se annat än att det bara är 446 personer som har röstat och det kan aldrig bli en statistisk sanning. Omröstningen är också enbart genomförd på nätet vilket  innebär att urvalet av de röstande är begränsat på flera sätt.

Att presentera denna typ av "undersökning" som någon statistisk sanning är och förblir en pinsam uppvisning i hur man trixar med siffror i uppsåtet att förvränga verklighetsbilden för sina egna syften.

Att legitimera sin egen "politik" genom verklighetsförvrängning är inte bara dumt, det är också i sin rena form odemokratiskt!


Med tillbörlig respekt

Mikael

Att gasa med bromsen ilagd

Då har regeringen lagt över frågan om homoäktenskap på riksdagen. Ett bra och balanserat sätt att gasa på i frågan och komma framåt även om Kd ligger på bromsen.  Undertecknad applåderar och slår sig till ro som passagerare.

Med tillbörlig respekt
Mikael

Två frågor om barnafödande!

Fråga 1: Varför får man ifrån första början pengar till forskning som kommer fram till att kaffe kan ge mindre barn?
Fråga 2: Är det förenligt med humanism att, med tanke på alla risker, över huvud taget skaffa barn?

Med tillbörlig respekt

Mikael

Dårens identitet varierar

Nu har moderaterna backat i a-kassefrågan. Jag har full förståelse för att man i finanskrisens kölvatten kan komma att revidera tidigare beslut. Det tyder oftast på en hållning som visar på att man har en förmåga att backa i vissa frågor och säga ”där hade vi fel” - något som politiska företrädare sällan medger. Mona Sahlin gjorde det häromdagen men det backandet tedde sig mer som en dåres försvarstal än ett reellt eller ärligt menat steg tillbaka. Och på samma sätt känns dagens backande i frågan om a-kasseersättningen. Skillnaden är nu bara dårens identitet.

Med tillbörlig respekt

Mikael


Var inte ledsen Mona!

Var inte så ledsen Mona. Det är inte bara ditt fel att "dina" väljare sveker. Väljarna sviker säkerligen också för att det för en gångs skull bedrivs en politik som är progressiv och andas framåtanda i motsats till det gamla socialdemokratiska bakåtsträvandet. Är det inte på tiden att hela det socialistiska betongfundamentet är förpassat till utkankten av samhällsbygget där det hör hemma?

Med tillbörlig respekt

Mikael

Leinborg, var stark!

Hoppas verkligen att Leinborg nu står stark och avskaffar det socallistiska kårobligatioret!

Med tillbörlig respekt

Mikael

RSS 2.0