Vakna väljare - del 5

Jag träffade för några dagar sedan en Piratpartist som gärna framhöll sitt enorma medlemsantal som ett argument.
Det blir lite löjeväckande när man framhåller medlemsantalet med tanke på att ett medlemskap i PP är gratis.

Som alltid är gratis gott. Men frågan är hur man mår i magen!

En röst på PP är en röst på det populistiska.
En röst på det temporära utan helhetsbilden som följeslagare.
En röst på ett parti som inte har något annat för ögonen än den personliga integriteten.

Den personliga Integriteten är självfallet viktig.
Men den är en del av en den helhet som PP inte verkar ha för avsikt att bry sig om.

Så rösta på helheten, rösta på ett parti som tar in och väger alla delar av helheten.

I morgon har du chansen att lägga din röst för helheten inom EU - lägg den på Folkpartiet!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord
SD har mer än lite skit under naglarna

Om Sverigedemokraterna har ett riktigt ansikte heter det kanske Elena Yurkovskaya. Efter P1:s Kalibers granskning med dold mikrofon av Sd har man nu intervjuat en av de Sverigedemokrater som då uttryckte sig främlingsfientligt och näst intill rasistiskt.

Elena Yurkovskaya sa då bland annat att “de invandrare som kommer till Sverige är primitiva individer och att många har över 2 000 parasiter i sin kropp”.

 

Yurkovskaya har nu blivit intervjuad om sina uttalanden och det visar sig att hon inte ens försöker bortförklara någonting hon sa då. Hon spär istället på sina uttalanden med ännu värre.

När hon får frågan om hon inte tycker att några av de utlåtandena som du kommit med här är kränkande i sin natur säger hon att ”människor kan ju avmaskas och plugga vidare. Det är inte hopplöst”.

 

Nu ställer jag mig frågan: Är detta ännu en Sverigedemokrat som man inte lyckats ”städa ur garderoben” eller kryllar det av så många Sverigedemokrater med de här åsikterna att städningen är omöjlig att överblicka och genomföra?

 

Nu ska man också notera att det här inte är vilken Sverigedemokrat som helst.

Hon är toppkandidat för Sd inför EU-valet 7 juni.

 

Att Sd har problem med städningen på gräsrotsnivå har framgått. Men nu har uppenbarligen den stora städutrustningen havererat då man vill skicka en företrädare med uttalat främlingsfientliga till Europaparlamentet.

 

Två andra frågor blir också självklara. Det ena är hur effektiv städutrustning Sd har och det andra är varför behovet av städning är så stort?

 

Lite skit under naglarna kan man nog hitta i alla partier men när smutsen täcker hela den ideologiska handen blir det obehagligt.

 

 

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord


När ideologi blir idioti

Nu har nätverket mot rasism attackerat en Folkpartistisk valarbetare och kastas rödfärg på affischer som är uppsatta av Folkpartiet och Moderaterna.

 

Det verkar som om ni bestämt er för att alla organisationer utom er egna tveksamma lekstuga till verksamhet är rasistiska.

 

När är det dags för er att begripa att ni ska hålla er på den demokratiska mattan.

Att ni ger er på partier som är rasistiska så finns det ju i alla fall en logik i ert idiotiska uppträdande.

Notera att jag skrev en logik. Jag skrev inte en ursäkt. Det är skillnad.

 

Men nu vänder ni alltså blicken åt annat håll. Åt Folkpartiet och Moderaterna. Var hittar ni det rasistiska i deras budskap eller i deras politk? Vad ger er rätten att ännu en gång slänga skit på demokratin?

 

I och med er samlade naiva inställning till allt utom er egen världsbild som jag är övertygad om är helt intakt, gör ni er skyldiga till brott. Och i och med det förverkar ni inte bara allt eventuella förtroendekapital som er organisation har haft. Ni förverkar även er rätt att utöva det som borde vara det primära, att just kämpa mot rasism med demokratiska redskap.

 

Men nu måste ni vända denna kamp inåt och bekämpa er uppenbara interna idioti.

 

För det är ingenting annat än just det ni just nu ägnar er åt, idioti!

 

 

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

 


När rädsla och dumhet råder

Höger- eller vänsterextremister skärp till er!

Ni är uppenbart rädda, demokratiskt nakna och avklädda.
Ibland maskerade osäkra kräk som inte vågar visa era fega ansikten.
Ofta beväpnade med sten, andra tillhygen.

Ni har uppenbarligen nte vett eller förstånd att använda er av retorik eller bara vanliga slagord.
Det hedrar er inte. Det gör er bara till fega individer i grupp som delar en påfallande enfaldighet.
Är det allt ni förmår? Är det allt ni har att komma med?

Är det bara er enträgna påtagliga dumhet som leder er i det ni kallar kamp? Eller är det, i värsta fall, bara en brist på intellektuell styrka. Jag bara undrar!

Definitivt inte med någon som helst respekt
Mikael Kamfjord

Internstrid i FP är felriktad energi!

Interna stridigheter i Folkpartiet mitt under rådande valrörelse. Jag vet inte om detta är bra eller dåligt?

 

Det visar onekligen att det är högt i tak inom FP och det är naturligtvis bra och politiskt vitaliserande. Avsaknaden av partipiska är både tydlig och energigivande.

 

Men jag ställer mig ändå tveksam till den här stridigheten med all respekt för både Paulsen och Malm som båda självfallet äger rätten att uttrycka sina motsatta åsikter.

Men att göra det nu när 45 % av befolkningen inte ens är medvetna om att det är val är, enligt mig, minst sagt tveksamt.

 

Det finns så mycket energi som behövs till att mobilisera väljarna att gå och rösta. Frågan om halalslakt är både viktig och svår men energin som åtgår borde i dagsläget riktas åt ett annat håll.

 

Och det hållet bör vara att framför allt mobilisera de 45 % som inte känner till att det är val. 

 

Med tillbrlig respekt

Mikael Kamfjord


Kommuner till skamvrån

Jag blir mörkrädd när jag i Dagens Samhälle läser om hur ointresserade kommunerna är när det gäller valet till Europaparlamentet. Med tanke på  60-70% av alla beslut som tas i kommuner är direkt eller indirekt beroende av beslut tagna i EU så borde intresset vara avsevärt större.

Att vårda och värna om demokratin i en kommun borde gå hand i hand med att visa samma omtanke om EU och Europaparlamentet och dess demokratiska processer. Men en majoritet av kommunerna genomför inte någon form av insatser för att öka valdeltagandet den 7 juni.

Jag vet inte vad det här tyder på men det visar på en nonchalant inställning både till EU och de väljare som ska försöka mobiliseras till valurnorna.

Kommunerna som struntar i att fokusera på det som rent demokratiskt står högst på agendan i nuläget borde både skämmas och skickas till skamvrån.


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Anna Odell, bara bitter

Anna Odell har nu kommit ut ur sin garderob och berättar varför hon iscensatte sin egen psykos. Jag skrev om detta s.k konstprojekt  när vi alla i andlös spänning undrade vilka fantastiska tankar och banbrytande idéer som skulle komma att bli utkomsten.

Nu har vi facit. Och det visar sig vara något så intressant och fullständigt häpnadsväckande som att Anna Odell vill påvisa att hon är bitter. Hon har,  enligt vad hon själv anser, varit ett offer för systemet i allmänhet och när det gäller S:t Göran verkar det som om hennes offerroll har ytmejslats riktigt till fulländing.

Det håller inte Anna Odell. Du är inte ensam om att ha blivit behandlad på ett dåligt sätt av psykvården. Du är inte ensam om att vara bitter, inte ensam om att kläd dig i offrets tvångströja. Detta i sig ger dig inte rätten att missbruka Konstfacks skattemedel.

Men du får nu i akt två berätta din historia och det är ju bra. Bra för dina amibitioner att göra dig ett namn. Bra för dina ambitioner att bli känd. Men du borde fundera på att en annan konstnär, Andy Warhol en gång sa att vi alla någon gång kommer att få 15 min i rampljuset.

Du har nu fått dina. Tror inte det blir fler. Hoppas det sannerligen inte!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Nationaldemokratins rädsla ter sig löjlig

Det blir lite komiskt när man blir kallad för sagoboksfigur här av Jimmy S. Windeskog som enligt egen utsago är passiv Nationaldemokrat. Jag har medvetet inte länkat direkt till Nationaldemokraterna eftersom man blir jagad av trojaner när man går in på deras hemsida. Om man nu, som jag, ändå vågar sig in kan man bland annat läsa följande:

 "
Nationaldemokraterna förespråkar skilda skolor för muslimer och svenskar, just för att stoppa integrationen som förstör båda kulturerna"

"
Det är bråttom att reagera! Svenskarna måste sätta stopp för detta vansinne nu! Forskare har konstaterat att vi kommer att vara i minoritet i vårt eget land inom bara 50 år om inget görs. Detta från att Sverige för bara 25 år sedan var praktiskt taget etniskt homogent"

"
Islams enorma tillväxt i Sverige genom invandringen av muslimer har lett till stora problem som har tabubelagts i media. Vi i Nationaldemokraterna går ut med sanningen om Islams intrång i Sverige"

"
Kanske börjar det bli mer eller mindre allmänt känt att män med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland våldtäktsmän i Sverige.
   Mindre välkänt är att svenskor är överrepresenterade bland offren för dessa våldtäkter, vilket antyder en rasistisk tendens vid valet av offer"


Nu kommer eventuellt någon att hävda att ovanstående är taget ur ett sammanhang. Att det är godtyckligt citerat etc.

Om ni går in på nd.se kommer ni se att så inte är fallet.

Om ni gör det kommer ni finna en idéologi som är så sprungen ur rädsla för det främmande att det ter sig löjligt.

Man skulle kunna tro att samhället är upplyst anno 2009 - Nd bevisar motsatsen genom sin främlingsfientliga rädsla!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Vänsterrörelsens osmakliga budskap

Ett blogginlägg av Niklas Frykman inspirerade mig denna morgon.

Hans inlägg fick mig till att fundera över vänsterrörelsens retorik. Den är ibland, minst sagt, människofientlig.

På banderoller och plakat kan man ofta se ord som döda, krossa, mosa etc.

 

Det är starka ord som förmedlar en snedvriden syn på människor som inte delar deras egna åsikter.

 

Det blir också synnerligen motbjudande när man betänker det faktum att vänsterrörelsen har en helgdag som de kan använda som en megafon för sina människofientliga budskap.

 

Allt det här får mig att ännu en gång tänka tanken att 1:a maj borde avskaffas som helgdag.

I synnerhet om den delvis bara används som ett forum för kränkande och osmakliga budskap!

 

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord


Vakna väljare - del 4

Rösta den 7 juni!

Jag nyttjar min demokratiska rätt, och skyldighet gentemot EU - genom att rösta den 7 juni, gör Du?

Du kan hävda att:
 1. Europaparlamentet inte har någon funktion!
 2. din röst inte betyder något!
 3. du inte förstår vad valet handlar om!
 4. EU inte lyssnar på väljarna!
 5. du inte bryr dig!
 6. du fullkomligt skiter i EU och allt som har med EU att göra!
 7. du har annat för dig!
 8. du tycker att vi inte borde vara med i EU!
Jag hävdar att:
 1. Europaparlamentet har en funktion och att den funktionen fungerar ännu bättre om du röstar!
 2. din röst är värdefull och visar att du tycker någonting!
 3. du kan ta ett eget ansvar och ta reda på vad valet handlar om!
 4. EU lyssnar på väljarna om väljarna röstar, annars är det svårt att höra något!
 5. du bör bry dig om du bryr dig om ditt eget liv som medborgare i EU och Sverige!
 6. om du fullkomligt skiter i EU och valet så frånsäger du dig din rätt att kritisera EU!
 7. det tar bara några minuter av ditt liv att lägga en poströst i brevlådan eller att lägga en röst i valurnan!
 8. du i så fall ska rösta blankt!
 DET ÄR DAGS ATT VAKNA OCH GÖRA DIN RÖST HÖRD!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Vakna väljare - del 3

Varför är det så svårt för media att fokusera på det som ligger närmast i tiden, det val som ligger närmast i tiden, valet den 7 juni?

 

Gång efter annan presenteras väljarundersökningar, barometrar, analyser och allehanda funderingar kring blocken och dess framtid nästkommande riksdagsval.

Jag eftersöker lika noggranna och utförliga rapporter kring det stundande valet även om alla dessa opinionsundersökningar riskerar att urholka själva idén med väljarundersökningar.

 

Låt väljarna vila från kommande val 2010 och ge dem mer matnyttig information om valet 7 juni.

 

Det är dags att föra upp Europaparlametsvalet till den fokusnivå det bör ha en knapp månad innan det är dags för väljarna att ta ställning. De som inte ens är medvetna om valet bör få draghjälp från media i form av ren saklig upplysning.

 

De som är medvetna men som helt enkelt av en eller anledning inte tänker rösta har också all anledning att få sig matnyttig och saklig information.

 

Här tycker jag att media brister i en av sina självklara åtaganden, opinionsbildningen.

Och det är både allvarligt, bedrövligt och ett slag i ansiktet på den europeiska demokratiska tanken och den enskilde väljaren.

 

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

 


Vakna väljare - del 2

Jag är övertygad om att det förmodade låga valdeltagandet 7 Juni kan vändas till ett högre, som överraskar och visar EU att det finns ett Sverige som bryr sig om den europeiska gemenskapen och tror på den globala demokratin!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Vakna väljare - del 1

Det är val till Europaparlamentet den 7 Juni.

Det är dags att vakna och slå vakt om den demokratiska processen inom EU.

Din röst ÄR viktig.

Din röst ÄR ett sätt att påverka EU och i slutändan ditt eget liv och din egen tillvaro.

Du är inte bara svensk, du är också europe!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

En känga till partiledningar

Öppet brev till samtliga partier som ska kandidera till Europaparlamentet.

 

Den 7 Juni är det val till Europaparlamentet (EP) -alltså om knappt 2 månader. Och nu haglar dystra siffror och analyser om hur lågt intresset är för valet och tillika hur lågt valdeltagandet troligen kommer att bli.

 

Det här är allvarligt i sig. Allvarligt så till vida att EP riskerar att ännu mer bli ett parlament som av många ses som ett uddlöst parlament utan inflytande. Detta är i sig inte sant men självklart naggas EP och dess legitimitet i kanten.

 

Och en mycket stor del av ansvaret för att det blir så här ligger på de partier som ska kandidera till EP.

Ni har haft gott om tid att analysera och inse att valdeltagandet troligen kommer att bli lågt - kanske till och med lägre än i föregående EU-val. Men aktiviteten kring kommande val känns snarare som en passivitet.

 

Varför har ni inte reagerat tidigare? Varför präglas er inställning till kommande val av seghet och till synes saktfärdigt agerande? Var är informationen och upplysningen?

 

Som enskild kampanjarbetare är det mitt jobb att försöka få igång en dialog med väljarna och övertyga dem om att det är viktigt att rösta, att det är en demokratisk skyldighet.

Det kommer inte bli lätt men jag kommer att göra mitt yttersta – för EP, för EU och för demokratin.

 

Men det hade varit enklare och mer smidigt om berörda partiledningar hade givit tydligare och tidigare signaler om att det här är ett viktigt val. På det hela taget känns det som om intresset från er sida är svalt. En signal som tyvärr får mig som enskild kampanjarbetare att ibland tappa modet och tron på mitt eget kampanjarbete. Och jag tror tyvärr att jag inte är ensam om att känna så.

 

Jag vill genom detta öppna brev ge er en rejäl känga. Och den kängan får ni för att ni tyvärr bidrar till det ointresse för valet och den demokratiska processen som drar fram som en epidemi över landet.Jag kommer nu oförtrutet jobba vidare med valkampanjen. Men det hade känts lättare om ni tidigare hade visat att ni tycker valet är viktigt.

 

Ni borde mycket tidigt ha signalerat att det handlar om demokratins fortlevnad inom EU i allmänhet och Europaparlamentet i synnerhet.

 

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

 

 


En demokratisk väckarklocka behövs

Om vi från ett ögonblick bortser från att Kd envisas med sin lite konservativa syn på alkoholrestriktioner så pekar det här på något annat oroväckande. Det verkar som om valdeltagandet i kommande val till EU-parlamentet kan nå bottenrekord. Det är inte bara illavarslande för EU-parlamentet i sig. Det är ännu mer illavarslande för demokratin inom EU i stort.
64% av den svenska befolkningen är helt eller ganska ointresserade av det kommande valet.

Göran Hägglund konstaterar att EU riskerar att bli en låtsasdemokrati. Jag tror kanske att hans analys är lite väl dramatisk men han har en poäng. Det är stor risk att den svenska befolkningen ser det som om EU är en låtsasdemokrati. Om inte annat kan den svenska väljaren komma att se det så när resultatet av ett lågt valdeltagande ger den demokratiska urholkningen av valet i sig ett ansikte.

Här har de politiska partierna, oavsett färg, ett enormt ansvar. Det gäller att nu gå ut och förklara varför man ska rösta och när man ska göra det. (om nu någon inte vet: Val 7:e Juni, poströstning fr o m den 20:e maj)

För det är hög tid att väcka den del av befolkningen som slumrar och tror att deras röst inte är värd något.
Att deras röst inte kan påverka och förändra.

Det är hög tid för oss som jobbar politiskt att vråla högt - vråla att demokratin numer inte enbart är en natonalistiskt rättighet och tillika skyldighet.

Det är hög tid att vråla ut att den demokratiska rättigheten och skyldigheten sträcker sig utanför våra geografiska gränser till den gemenskap som vi är en del av -EU!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Tolk åt extremister sökes

Idag läser jag om vänsterradikaler som blir attackerade av högerextremister. Och vanligt är att högerextremister i sin tur blir attackerade av vänsterextremister.

Om ni som sällar er till extremerna på både höger- och vänsterflanken inte kan agera under rådande lagstiftning behöver ni tänka om.

Problemet är väl bara att ni är döva för sådant.
Jag vet inte om ni är huvudlösa eller bara intellektuellt mindre bemedlade, det är oklart!

Men solklart är att era så kallade metoder inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle.

Tror inte att ni begriper vad jag skriver men någon kanske kan tolka åt er!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Sd och vänstern domineras av feghet

Efter att ha lyssnat på den tredje delen av Kalibers granskning av Sverigedemokraterna kan jag konstatera att rädslan tycks styra det politiska klimatet i vissa avseenden.

Sverigedemokraterna är rädda för det främmande, det som enligt dem avviker från deras egen definition på norm.

 I denna tredje del av Kalibers granskande kan man konstatera att vänsterkanten

(Ung Vänster primärt) också drivs och motiveras av rädsla. De försöker överrösta och ”störa ut” Sd på torgmöten och vid demonstrationer. Detta störande är enligt lag förbjudet alltmedan Sverigedemokraternas torgmöten och demonstrationer är anordnade enligt våra demokratiska lagar.

Sverigedemokraterna är rädda för det okända och delar av vänsterrörelsen förefaller vara mycket rädda för Sverigedemokraterna.

Själv är jag också rädd, det ska medges. Rädd för Sverigedemokraterna för att jag är övertygad om att deras politik hotar vår demokrati och kulturella mångfald.

Rädd för en vänsterrörelse som i första hand inte använder sig av demokratin när de bemöter Sd.

 Men det finns en avgörande skillnad mellan min rädsla och den övriga nämnda.

Jag låter inte min rädsla mynna ut i främlingsfientlighet å den ena sidan och lagöverträdelser den andra.

 

Jag låter min rädsla omvandlas till ord, bemötande, debatt och retorik.

Det är verktyg som bygger på mod.

 

Sd och vänsterrörelsen låter sin rädsla mynna ut i feghet och enfaldighet!

 

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord


Förspel är bra

Det är alltid bra med förspel och det här får väl ses som ett sådant. Hoppas nu bara att Lundby-Wedin fullbordar akten genom att avgå från LO!

Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Credit till Maud men dina väljare förtjänar inget idag

Man kan, av naturliga skäl, roa sig med en massa analyser kring dagens opinionsmätning.

Från min egen liberala vrå kan jag bara konstatera att FP stampar oförtrutet på ungefär samma plats.

Men C-väljare: Ni borde skämmas och detta med besked. Maud Olofsson gjorde ett av sitt partis största, heroiska och historiska insats då hon gjorde upp i energiuppgörelsen med alliansen. Hon visade att hon hade för avsikt att förändra det som inte bara har gjort C till ett landsbygdsutopiskt parti. Hon hade mod nog att ta strid med de värderingar som gång efter annan har spräckt borgerliga regeringar så långt jag kan minnas.

Så, till dig, Maud - Credit för din insats. Synd bara att dina gräsrötter tycks vilja leva kvar i en era som inte bara är otidsenlig utan även lägger grund för antidemokratiska krafter i form av Sd.

Jag har allt förtroende för dig Maud men dina väljare förtjänar inget idag!


Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Kd och Sd i sorg

Ett JA som var förväntat men ändå lika välkommet. Sörjer stort gör nog Kd och Sd!


Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Tidigare inlägg
RSS 2.0