Nationaldemokratins rädsla ter sig löjlig

Det blir lite komiskt när man blir kallad för sagoboksfigur här av Jimmy S. Windeskog som enligt egen utsago är passiv Nationaldemokrat. Jag har medvetet inte länkat direkt till Nationaldemokraterna eftersom man blir jagad av trojaner när man går in på deras hemsida. Om man nu, som jag, ändå vågar sig in kan man bland annat läsa följande:

 "
Nationaldemokraterna förespråkar skilda skolor för muslimer och svenskar, just för att stoppa integrationen som förstör båda kulturerna"

"
Det är bråttom att reagera! Svenskarna måste sätta stopp för detta vansinne nu! Forskare har konstaterat att vi kommer att vara i minoritet i vårt eget land inom bara 50 år om inget görs. Detta från att Sverige för bara 25 år sedan var praktiskt taget etniskt homogent"

"
Islams enorma tillväxt i Sverige genom invandringen av muslimer har lett till stora problem som har tabubelagts i media. Vi i Nationaldemokraterna går ut med sanningen om Islams intrång i Sverige"

"
Kanske börjar det bli mer eller mindre allmänt känt att män med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland våldtäktsmän i Sverige.
   Mindre välkänt är att svenskor är överrepresenterade bland offren för dessa våldtäkter, vilket antyder en rasistisk tendens vid valet av offer"


Nu kommer eventuellt någon att hävda att ovanstående är taget ur ett sammanhang. Att det är godtyckligt citerat etc.

Om ni går in på nd.se kommer ni se att så inte är fallet.

Om ni gör det kommer ni finna en idéologi som är så sprungen ur rädsla för det främmande att det ter sig löjligt.

Man skulle kunna tro att samhället är upplyst anno 2009 - Nd bevisar motsatsen genom sin främlingsfientliga rädsla!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

Kommentarer
Postat av: Jimmy Windeskog

Det känns rimligt att anta du inte är speciellt inläst på politiska ideologier, det är i alla fall den bilden jag får av din bristfälliga analys av några ND-citat.(Skumt föresten det med trojaner på ND:s sida, fick samma varning när jag försökte gå in på sidan igår)

2009-05-07 @ 07:26:39
Postat av: Mikael Kamfjord

Jag är fullt medveten om analysen, som du kallar den, är bristfällig. Kände bara hur dessa citat pekar på en främlingsfientlighet och rädsla som jag inte delar. Men ska komma med utförligare analys senare.Trojaner hedrar inte sidan, nej!Från

Sagoboksfiguren

2009-05-07 @ 12:45:49
URL: http://verballiberal.blogg.se/
Postat av: Jimmy Windeskog

I egenskap av statsvetare och forskningsstuderande vill jag påstå att jag inte ser vad som skulle vara "främlingsfientligt" i nämnda citat.Sedan var detta med tjojanen med all säkerhet en miss på något sätt.

2009-05-08 @ 08:12:53
Postat av: Mikael Kamfjord

Om du i egenskap som statsvetare och forskningsstuderande inte ser vad som är främlingsfientligt så kan jag bara notera att du använder dina Nd-glasögon! Det kan knappast vara en "miss" med trojaner. Man lägger ut sådana om man vill hålla koll. Men Nd är inte ensamma om det, tyvärr!Med respekt

Mikael Kamfjord

2009-05-08 @ 18:59:32
URL: http://verballiberal.blogg.se/
Postat av: Jimmy Windeskog

Problmwt är att liberaler och socialister i dag ofta ger ordet främlingsfientlighet betydelsen "inte för fri invandring", då slår man fullständigt bort möjligheten till en seriös debatt. I många fall är det ju själva syftet också.

2009-05-09 @ 11:39:09
Postat av: Mikael Kamfjord

Men är det inte det som kännetecknar Sd och Nd för att ta två exempel. Att de partierna är emot fri invandring. Om jag då är för förstår jag inte varför den seriösa debatten skulle utebli. Det är väl då startpunkten för en debatt är möjlig.Eller menar du att vi just här inte har en seriös debatt alternativt att jag hindrar den i och med att jag står för en fri invandring?

2009-05-09 @ 13:49:00
URL: http://verballiberal.blogg.se/
Postat av: Kjell Josefsson

Citatet kan ses som ett praktexempel på främlingsfientlig argumentering. Bara en sån sak som att skilja på muslimer och svenskar! Och att det skulle vara ett problem att "vi" kommer vara i minoritet om 50 år. Om 50 år är ju dagens svenskar döda och dagens invandrares efterkommande svenskar. I grunden är vi ju alla ättlingar till invandrare och "svensk" kultur ett hopplock av utländska impulser.

2009-05-09 @ 18:07:35
URL: http://www.metrobloggen.se/kjelljosef
Postat av: Jimmy Windeskog

Jo men poängen är ju att det inte är "främlingsfientligt" att vilja ha en reglerad invandring. Påstår man det är man inte seriös.Och Kjell, man blir inte svensk bara för att man föddts eller levt en stund i Sverige, då har man missförstått hela nationsbegreppet.

2009-05-10 @ 14:57:49
Postat av: Jimmy Windeskog

Vidare är väl detta replikbyte kanske inte oseriöst, men knappast speciellt givande eller ideologiskt givande än.Jag hoppas vi kan komma längre i debatten snart.

2009-05-10 @ 14:59:43
Postat av: Mikael Kamfjord

Om inte replikbytet är givande så är jag den första att beklaga. Är det inte ideologiskt givande utifrån din ståndpunkt menar du? I så fall är även detta bara att beklaga.Du hävdar att det inte är främlingsfientligt att först reglera invandringen. Och enligt ovanstående citat, som tydligt visar på en pinsam islamafobi, så är det enligt din uppfattning ej heller främlingfientligt att skilja på svenskar och muslimer.Generaliseringarna är löjeväckande. Vem är svensk per definition och vem är muslim per definition? Vill gärna veta!

2009-05-10 @ 16:44:36
URL: http://verballiberal.blogg.se/
Postat av: Jimmy Windeskog

Vad jag syftar på är att vi hamnat på en så låg/grundläggande nivå från början. Vi kan inte ens enas om ordet "främslingsfientlig" är samma sak som att vara för en reglerad invandringspolitik (trots att alla partier i riksdagen är för en reglerad invandringspolitik). Och detta är verkligen att beklaga för jag tror definitivt att du och jag skulle kunna föra betydligt mer givande samtal.Jag själv ser mig inte alls som en islamofob, tvärtom. Jag värnar musilmers rätt till sin egen religion och kultur både i Sverige och deras hemländer.Vad det gäller generaliseringar så vill jag citera den professor jag hade när jag läste historia på Faluns högskola, "Historiska analyser är helt omöjligt utan generaliseringar". Jag menar att samma regler gäller för politiska analyser.

2009-05-10 @ 17:33:39
Postat av: Kjell Josefsson

Jimmy, det är ju positivt att du nu höjt din debattnivå genom att citera en professor. Argumentet "I egenskap av statsvetare och forskningsstuderande" var ju inte så imponerande.

"Att vara svensk" är inte ett statiskt begrepp som måste förvärvas under flera generationer. Begreppet förändras också med tiden och påverkas av exempelvis invandring. Så är det bara.

2009-05-10 @ 19:04:34
Postat av: Mikael Kamfjord

Du besvarade inte mina frågeställningar. Ber dig göra det eftersom jag tycker de är relevanta. Sedan kan du naturligtvis hemfalla åt att akademisera resonemanget. Tycker inte det heller är särdeles framåtskridande i ett läge då jag bara vill ha ett enkelt svar på det jag framhärdar är generaliseringar som kräver sin förklaring!

2009-05-10 @ 19:06:52
URL: http://verballiberal.blogg.se/
Postat av: Jimmy Windeskog

@Kjell Josefsson

Poängen var inte att använda min akademiska titel som ett argument i sig, men kommer man upp på denna nivå är det vanligt att man under tiden har lärt sig saker om hur ett begrepp som "Främlingsfientlig" används i den akademiska debatten.@Mikael Kamfjord

Ok, då skall jag göra ett nytt försök.- En debatt när grundläggande definitioner blir sällan speciellt givande för vare sig deltagare eller publik. Sånt fastslog man redan i det antika Grekland.- När det gäller att definera kulturer tycker jag att Julian Huxleys analysmetoder fungerar alldeles utmärkt. Dvs en samverkan mellan artefakter, socifakter och mentefakter.

2009-05-11 @ 17:08:09
Postat av: Kjell Josefsson

Vet inte vad "denna nivå" och din akademiska debattmiljö är värt i sammanhanget. Det är i alla fall din egna tolkning av något slags consensus. Ditt svar får Icke Godkänt av mig.Att rabbla begrepp och modeller utan att kunna omsätta det till verkligheten och praktiska exempel är ingen framkomlig väg mot disputation. I alla fall utanför dalarna.Framförallt är det meningslöst i en blogg vänder sig till vanliga normalbildade människor. De flesta skriver för att bli förstådda. Du verkar skriva för att dölja eller vilseleda.

2009-05-11 @ 18:49:31
Postat av: Mikael Kamfjord

Och jag väntar fortfarande på svaret på frågeställningen kring generaliseringen kring "svenskar" och "muslimer". Tvår grupper som ej kan ses som homogena var för sig. Sedan håller jag med Kjell här. Ditt resonemang, Jimmy, har nu bara börjat bottna i rena akademiska kullerbyttor åtföljda av referenser och korsreferenser som jag inte ens orkar slå upp. Om du vill ha debatten på en kvasiintellektuell nivå får du nog fortsätta diskutera någon annanstans för det resulterar tyvärr bara i obegriplig eter, inte klargöranden.

2009-05-12 @ 20:34:52
URL: http://verballiberal.blogg.se/
Postat av: Jimmy Windeskog

@Kjell Josefsson

Frågan är ju dock vilken nivå jag skall lägga mig på. Jag försökte förklara det orimliga i att en reglerad invandring skulle vara "främlingsfientlighet". När inte detta accepterades kände jag mig tvungen att bli mer teoretisk.@ Mikael Kamfjord

Tycker det är ganska löjligt/smutiskt/ohederligt av dig att tala om "kvasiintellektuell nivå" när jag försöker hänvisa till vetenskapliga resonemang, det borde snarare uppskattas att jag är så tydlig.Sedan är det klart att vare sig svenskar eller muslimer är homogena grupper, det ger att vi måste generallisera för att kunna göra en seriös och betydande analys.

2009-05-13 @ 14:22:20
Postat av: Mikael Kamfjord

Använde begreppet "kvasiintellektuell" för att jag ville visa på att du hellre använder dig av akademisk och intellektuell språklig kosmetika istället för att undvika de frågorna jag nu ställt vid två tillfällen. Nu svarar du emellertid att det inte är två homogena grupper vilket är intressant.I så fall kan jag bara se att generaliseringen handlar om att förenkla för dig själv så du slipper svara på sakfrågor!Lite typiskt för partier som Nd och Sd tyvärr! Men det visar också på en betydande brist i den ideologiska konsekvensen som är frånvarande när det gäller kategoriseringen av tex svenskar!

2009-05-13 @ 16:52:37
URL: http://verballiberal.blogg.se/
Postat av: Jimmy Windeskog

Generallisering handlar om att kunna skapa sig en helthetsbild, utan sådana analyser skulle helka vår civilisation vara omöjligt.Sedan är det nog inget parti som jag känner till i SVerige som är mer ideologiskt konsekvent än just ND.

2009-05-15 @ 15:14:43
Postat av: Mikael Kamfjord

Jag tycker åtminstone att ND är synnerligen konsekvent när det gäller generaliseringar. Men, det är klart - det är ju så man gör om man vill uppnå en form av apartheid. Rensa ut en grupp av människor till förmån för en annan!

2009-05-16 @ 15:09:15
URL: http://verballiberal.blogg.se/
Postat av: Jimmy Windeskog

Då är jag rädd för att du använder apartheid i het fel politiskt sammanhang.

2009-05-16 @ 18:28:13
Postat av: Mikael Kamfjord

Nu skrev jag i och för sig en form av apartheid, inte apartheid i sig. Det är en viss skillnad i det.

Vad jag menar är fortfarande att ND står för en politik där vissa grupper av människor tycks vara välkomna i gemenskapen emedan andra ska förpassas till en annan gemenskap. Det är, enligt mig, inte bara främlingsfientligt utan i förlängningen också människofientligt

2009-05-18 @ 09:14:44
URL: http://verballiberal.blogg.se/
Postat av: Jimmy Windeskog

Ok, det finns en nyanskillnad där, men påståendet är ju fel liktväl.Men ja, folklig gemenskap bygger på andra saker och värden än tex McDonalds där alla är välkommna bara man kan betala. Men så är det inom precis alla kulturer med någon form av existernsberättigande.

2009-05-19 @ 14:10:24
Postat av: Mikael Kamfjord

Finns det alltså, enligt dig, kulturer som inte har existensberättigande?

2009-05-20 @ 22:12:35
URL: http://verballiberal.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0