SD censurerar sig själva?

Surfade runt lite för skojs skull och hittade följande blogg. Intressant att notera är just det som står. "Alla anonyma eller rasistiska insändare kommer att kastas i papperskorgen.".

Innebär det att bloggen som sådan har många frekventa anonyma besökare, vilket är förväntat men icke förvånande? (Maskeringar behöver ej vara fysiska sådana)

Mer intressant är att bloggen tycks ha problem med rasistiska tillmälen. Det är ju självfallet beundransvärt att de i så fall enligt bloggen slängs i papperskorgen. Vad som är mer intressant är att man uppenbarligen har problem med dessa inlägg. Skall dessa inlägg ses som ett olycksfall i arbetetet eller som en alldaglig syssla som upptar stor tid för cencurerande Sverigedemokrater?

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord


SD spelar på en osmaklig lyra

Min blogg är inte välbesökt, det skall utan omsvep medges. Det gör nu ingenting.
Det som dock gör något är att så fort jag skriver ett inlägg som behandlar Sverigedemokraterna så får jag genast högre besökarfrekvens och dessutom oftast en kommentar.
Detta gläder mig oerhört av den enkla anledningen att jag vill debattera med SD. Jag vill möta dem.
Jag vill dra mitt lilla strå till den stack som förhoppningsvis kan peka på SD:s  försök att trigga på de stämningar som alltsom oftast dyker upp i dystra finansiella kriser.
Det är naturligtvis billigt och opportunistiskt av SD att spela på dessa osmakliga strängar men samtidigt väl fungerande. Det är i debatten och konfrontationen med SD vi kan avväpna och avdramatisera SD - inte i avsaknad av debatt och konfrontation!

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Sverigedemokraterna äger inte sanningen

Sverigedemokrater har en devis som de ofta framhåller och hänger sig åt. Devisen är att det är inte svårt att vara sverigedemokrat - det är bara att hålla sig till sanningen. På  samma sätt uttrycker sig fundamentalister vare sig det handlar om religiösa eller politiska sådana. Devisen är enkel och på ett sätt oomtvistlig. Problemet är bara att sanningen är objektiv. Sanningen ägs inte av någon, inte ens Sverigedemokraterna. Det är oroväckande men samtidigt en smula roande att utifrån sanningsdevisen kunna peka på likheter mellan Sverigedemokraterna och många av de fundamentalistiska yttringar man står att finna hos de som sverigedemokraterna tycks frukta mest.

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Hat är en relation

Att hata någon betyder att man har någon slags relation till den man hatar. Så, ett tips till den som eventuellt tycker att det verkar logiskt.

Sluta hata den du hatar. Det friger energi som du säkerligen kan använda till annat. Dessutom kan det vara ett sätt att lämna denna någon bakom sig. Beluta dig för att sluta hata och se till att vederbörande flyttar ut ur din hjärna. Vederbörande skall inte bo där utan att betala hyra. (Tack till J för inspiration)

 

Med tillbörlig respekt

Mikael


Obildad muslim

Borde inte rubriken till denna artikel vara "Obildad muslim hyllade Hitler"?

Med tillbörlig respekt

Mikael

En profet undrar

En profet undrar över vad som gick snett när läran skulle omsättas i praktik

Borde det inte vara rätt, kännas rätt att bli avbildad efter så många års bortvaro från den världsliga scenen. Vem är det som är upprörd och tror sig ha tolkningsföreträde? Vänta, om jag inte minns fel är det personer som utifrån sin egna tolkning tror sig äga rätten att döda andra. Kom igen, skaffa eer en hobby! Nåväl, jag visar upp en bild på Mohamed, en kompis som jag kanske en gång hade. Och kanske, eller till och med troligtvis, var han mer öppen, mer modern, mer pragmatisk i sitt förhållningssätt är de med automatvaapen och knivar i sin hand. Med riktad respekt    Mikael

Kommunalråd utan självinsikt!

Jag läser i lokala Barometern att regeringen inte har för avsikt att gå in med pengar i det havererade glasriket. Helt rätt enligt mitt förmenande. Ett taffligt S-styre kommunalt kunde mycket väl ha haft lite framförsikt och eventuellt förmått Nybro och glasriket att framgent finnas på den lokala marknadsföringskartan.

I efterhand är naturligtvis det socialdemokratiska kommunalrådet besviket vilket han ger uttryck för här.
Jag noterar också ett citat från kommunalrådet som får mig att bli både full i skratt och bedrövad på samma gång:
"- Jag har aldrig sett en regering med ett så genuint ointresse för svenskt konstglas"
Själv har jag sällan sett en så genuin brist på självinsikt gällande det egna ansvaret i att hålla glasriket och kommunen levande.

Det är tyvärr allt som ofta  socialdemokratiska kommunalråd gå ut i pressen och vältrar sig i offermentalitet då deras sätt att handskas med de kommunala finanserna har gått över styr. S i Nybro är inget undantag.

Men, å andra sidan, ska jag nog vara tacksam för detta då det borgar för ett alliansstyre efter 2010 i Nybro.
Inte för att det kommer att rädda glasriket i vår närhet geografiskt utan för att det med sannolikhet kommer att generera en framtidstro med siktet inställt på alternativ till glaset som tyvärr nog är förlorat som stor näringsgren i vår region.

Med tillbörlig respekt

Mikael Kamfjord

Hopptorn

Vågar bara betrakta och njuta av konstruktion. Hoppet finnes på annan plats!    Med tillbörlig respekt    Mikael

Maud är en hjälte

Maud Olofsson har i och med den senaste tidens agerande i kärnkraftsfrågan briljerat i kompromissvilja som säkerligen balanserar på svårighetsbranten inom den egna rörelsen. Trots detta har hon med kraft och pondus stått upp för alliansregeringen som i och med detta står starkare än någonsin.

Heja Maud! Keep it up!

Med tillbörlig respekt

Mikael

RSS 2.0