Vakna väljare - del 5

Jag träffade för några dagar sedan en Piratpartist som gärna framhöll sitt enorma medlemsantal som ett argument.
Det blir lite löjeväckande när man framhåller medlemsantalet med tanke på att ett medlemskap i PP är gratis.

Som alltid är gratis gott. Men frågan är hur man mår i magen!

En röst på PP är en röst på det populistiska.
En röst på det temporära utan helhetsbilden som följeslagare.
En röst på ett parti som inte har något annat för ögonen än den personliga integriteten.

Den personliga Integriteten är självfallet viktig.
Men den är en del av en den helhet som PP inte verkar ha för avsikt att bry sig om.

Så rösta på helheten, rösta på ett parti som tar in och väger alla delar av helheten.

I morgon har du chansen att lägga din röst för helheten inom EU - lägg den på Folkpartiet!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord
RSS 2.0