Stoppa statsstöd till religiösa samfund

Enligt denna artikel är det 21 frireligiösa samfund som får bidrag från staten för att bedriva sin verksamhet. Verksamheter som enligt artikeln tydligt har svårt att hålla reda på vad som gäller när det gäller svenska lagens syn på homosexuella.

Återigen sätter sig vissa religiösa samfund över lagstiftningen. Det är allvarligt i sig.
Mer allvarligt är att de överhuvud taget får statliga bidrag.

Det är dags att stoppa statliga bidrag till religiösa samfund!


Med tillbörlig respekt
Mikael Kamfjord

RSS 2.0